Kế hoạch chiến lượt nhà trường 2021-2025

280 09/01/2023 07:58 SA

           PHÒNG  GDĐT NHA TRANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN PHƯỚC THỊNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

           Số:       /KH-MNPT                              Phước Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2020

                                            

KẾ HOẠCH

 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC THỊNH

GIAI ĐOẠN 2021 – 2025, TẦM NHÌN 2030

 

 
   
   

 

Trường mầm non Phước Thịnh trên cơ sở tách từ trường mầm non Phước Đồng, có duy nhất 1 điểm đặt tại trụ sở Đường Nguyễn Văn Linh, Thôn Phú Thịnh, Hòn Rớ, Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Trường được chính thức thành lập theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 là cơ sở giáo dục mầm non loại hình công lập, chịu sự quản lý nhà nước của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang. Trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 vào tháng 5 năm 2017.

- Về cơ sở vật chất: Trường có tổng diện tích 3229,7m2, cơ sở vật chất tương đối khang trang thường xuyên được nâng cấp, tu sửa hàng năm để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và trẻ, có đầy đủ các trang thiết bị dạy học, các phương tiện công nghệ thông tin. Các công trình của nhà trường được xây dựng kiên cố, có đầy đủ các phòng chức năng, khu làm việc, nhà bếp... đảm bảo theo qui định. Trường có 2 sân chơi rộng rãi ở cả phía trước và phía sau nên rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời, sân trường thiết kế phù hợp, có cây xanh, được cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát. Diện tích các phòng học, vệ sinh, hiên chơi... đảm bảo quy định và các yêu cầu về ánh sáng, không khí phù hợp với nhu cầu sử dụng của trẻ. Có 7/7 nhóm lớp tương đối đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi theo danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu dành cho trẻ MN.

- Về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên: CBQL-GV-NV nhà trường có đủ mọi điều kiện, năng lực để triển khai và thực hiện các hoạt động GD. Tổng số nhân sự toàn trường là 26 người, trong đó có 02 CBQL, 14 GV (trong đó 03 giáo viên hợp đồng) và 10 nhân viên. Trình độ đào tạo của CBQL và GV trên chuẩn và 100% có bằng đại học sư phạm mầm non, đa số tuổi đời còn trẻ, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, luôn tâm huyết với công việc, CBQL có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường đảm bảo theo yêu cầu theo quy định, phân công vị trí việc làm cho các thành viên theo đúng chuyên môn đào tạo và năng lực cá nhân; Trường Mầm non Phước Thịnh có chi bộ độc lập với 9 đảng viên, có 3 tổ công đoàn được phân công phù hợp theo tính chất công việc, tập thể nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí cao, có tinh thần giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để thúc đẩy nhà trường thực hiện tốt các hoạt động phong trào ngày càng đi lên.

 - Về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ: Nhà trường thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ từ 25 tháng tuổi đến 5 tuổi. Toàn trường có 7 nhóm lớp với 195 cháu bao gồm 1 nhóm nhà trẻ 25-36 tháng và 6 lớp mẫu giáo, số lượng trẻ đã được phân chia phù hợp với các nhóm, lớp theo Điều lệ trường mầm non. Nhà trường thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục của Bộ giáo dục và đào tạo quy định, trên cơ sở đó nhà trường xây dựng kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Qua 8 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã vượt khó, sáng tạo để nâng cao chất lượng. Nhờ đó mà chất lượng chăm sóc giáo dục ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua nhà trường đã không ngừng phấn đấu và đạt được những kết quả đáng khích lệ sau:

- Năm học 2015 - 2016

+ Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố” có 1 cô tham gia đạt loại giỏi

+ Hội thi triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp mầm non đạt giải C và khuyến khích

- Năm học 2016 - 2017

+ Tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng  - đạt giải Ba

+ Tham gia hội thi văn nghệ do Công đoàn giáo dục Nha Trang tổ chức đạt giải C – tiết mục “múa đơn ca”

- Năm học 2017 - 2018

+ Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố” có 2/2 giáo viên tham gia đều đạt giỏi

+ Tham gia hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt tốt

+ Tham gia hội thi ‘Hội khỏe măng non” cấp thành phố có nhiều môn đạt khuyến khích như tiếp sức, nhịp điệu, bóng đá

- Năm học 2018-2019

+ Tham gia hội thi văn nghệ do Liên Đoàn LĐ thành phố tổ chức đạt giải B

- Năm học 2019-2020

+ Tham gia hội thi “Bé với An toàn giao thông” dành cho trẻ 5 tuổi, đạt giải nhất, có 1 cháu đạt giải cá nhân xuất sắc

+ Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố” có 2/2 giáo viên tham gia đều đạt loại giỏi  (trong đó có 1 cô đạt xuất sắc)

+ Có 03 giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cô đạt bằng khen cấp tỉnh, có 4 cô được biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm của thành phố và 1 cô được tỉnh Khánh Hòa khen.

- Trong những năm qua trường đã liên tục đón các đoàn kiểm tra bán trú, chuyên đề nuôi dạy, quy chế dân chủ, công tác tài chính – tài sản, y tế học đường, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thi đua-khen thưởng... đều xếp loại Tốt và được đánh giá cao.

 

 

 

 

 

PHẦN 1

CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính Phủ Quy định chính sách phát triển Giáo dục mầm non;

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non;

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 9/5/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;

          Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009;

Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐTngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non;

Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước;

Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Kế hoạch số 4047/KH-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Phát triển Giáo dục mầm non tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2025;

Công văn số 2641/SGDĐT-QLCL ngày 20/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; Công văn số 1111/GDĐT-HC ngày 21/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về triển khai XDKHCLPT nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Kế hoạch số 688/2020/KH-GDĐT ngày 09/7/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo về kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo 05 năm 2021-2025;

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Đồng lần thứ XVIII ngày 22/5/2020 nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo số 01-BC/ĐU ngày 26/5/2020 về báo cáo kết quả Đại hội Đảng bộ xã Phước Đồng; nhiệm kỳ 2020-2025.

            II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Phân tích bối cảnh và thực trạng của nhà trường

1.1. Khái quát tình hình kinh tế-xã hội của xã Phước Đồng

Trường mầm non Phước Thịnh thuộc khu vực Hòn Rớ - xã Phước Đồng cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 7 km về hướng Đông-Nam. Địa hình của xã chủ yếu là 1 thung lũng tương đối bằng phẳng được bao quanh bởi các khối núi cao như núi Cù Hin ở phía Nam, núi Hòn Rớ ở phía Đông và núi Đồng Bò ở phía Tây, phía Bắc bị ngăn cách với trung tâm thành phố bằng sông Cửa Bé. Trước đây là một xã nghèo, dân số thưa thớt, nghề nghiệp chủ yếu là lặn biển, đánh cá và đốt than. Ngày nay, Phước Đồng trở thành một xã phát triển vì có con đường du lịch rất đẹp và hiện đại nối liền thành phố Nha Trang và sân bay quốc tế Cam Ranh chạy qua. Khu du lịch Diamond Bay và sân golf chiếm một diện tích rất lớn của xã. Nhiều khu đô thị được xây dựng ở Phước Đồng như Hòn Rớ 1, Hòn Rớ 2, Sea Park... để đáp ứng nhu cầu tái định cư của một bộ phận dân cư bị di dời vì các dự án tại trung tâm thành phố. Vì nguyên nhân đó dân số xã tăng lên nhanh chóng, chính vì thế mạng lưới trường, lớp mầm non phát triển mạnh. Hiện nay trên địa bàn xã Phước Đồng có 2 trường mầm non công lập và rất nhiều nhóm, lớp mầm non tư thục trên địa bàn đã và đang hoạt động.

Trường nằm trên địa bàn Hòn Rớ  gồm có 5 thôn, mỗi thôn đều có khu sinh hoạt văn hóa, khu trung tâm học tập cộng đồng và sân vận động riêng đã tạo điều kiện cho nhân dân học tập, vui chơi giải trí. Tuy vậy, cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn, nghề chính chủ yếu đi biển và buôn bán nhỏ thu nhập ít ổn định.

 

          1.1.1. Sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục

Nhà trường luôn được quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo ngành, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến bậc học mầm non trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về công tác giáo dục.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường trong công tác xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường như: Công tác Đảng; công tác tuyển sinh; công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, hàng năm có khen thưởng quỹ khuyến học cho cán bộ, giáo viên có thành tích cao... Các Ban ngành, đoàn thể luôn ủng hộ trong công tác xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhiều năm qua;

          1.1.2. Sự quan tâm của cha mẹ trẻ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục

             Cha mẹ trẻ tại trường mầm non Phước Thịnh đa số là nghề đi biển, đi làm theo thời vụ nên kinh tế khó khăn và ít có thời gian quan tâm đến nhu cầu và các hoạt động trong nhà trường. Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây phụ huynh đã dần quan tâm và tham gia cùng với các hoạt động của nhà trường, bước đầu cùng với nhà trường xây dựng cơ sở vật chất cho các cháu ngày càng đầy đủ hơn. Có nhiều hoạt động thiết thực hơn như:

- Cha mẹ trẻ nhiệt tình tham gia xây dựng Vườn cổ tích, khu phát triển thể lực cho trẻ, trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học, khu vườn rau, ủng hộ mua sắm kệ tủ đồ chơi, ghế ngồi cho trẻ, mái che chống nắng, miếng xốp cho trẻ ngồi khi trời lạnh… tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, lớp phối hợp thường xuyên, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học như: Tổ chức các lễ hội, hoạt động ngoại khóa, các hoạt động chăm sóc giáo dục cho trẻ, huy động các nguồn lực để giúp nhà trường nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, hỗ trợ thưởng cho trẻ vào các dịp lễ và cuối năm học; phối hợp với nhà trường tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ trẻ ngày càng có hiệu quả.

1.2. Thực trạng của nhà trường

1.2.1. Quy mô nhóm/lớp, số lượng trẻ

- Toàn trường có 195 trẻ được chia 7 nhóm/ lớp. Số trẻ trong các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo được phân chia theo độ tuổi, số trẻ trong mỗi lớp đảm bảo theo qui định, tuy nhiên có một vài nhóm lớp số trẻ có thấp hơn và cao hơn qui định nhưng không đáng kể, trường vẫn bố trí đảm bảo trẻ được học đúng theo độ tuổi và ổn định cô và cháu.

          - Đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho CB-GV-NV phối hợp với các Thôn trưởng vận động cha mẹ trẻ đưa trẻ trong độ tuổi ra lớp, đặc biệt nhà trường ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để phục vụ công tác phổ cập nên số trẻ 5 tuổi đến trường trong mấy năm qua tương đối đông.

          - Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và tổ chức tuyển sinh, đảm bảo chỉ tiêu huy động trẻ.

          - Số liệu về trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo năm học 2020-2021 như sau:

Nội dung số liệu

Số lượng

a) Số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

175

    - Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

1

    - Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi

2

    - Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi

2

    - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi

2

b) Tổng số trẻ em

 

    - Nữ

88

    - Dân tộc

Kinh

    - Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi

23

    - Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi

41

    - Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi

62

    - Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi

69

c) Tổng số tuyển mới

74

d) Học 2 buổi/ngày

195

e) Bán trú

195

f) Bình quân số trẻ em / lớp học

28

g) Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi

195/195 (100%)

    - Nữ

88 (45,12%)

    - Dân tộc

Kinh

h) Tổng số trẻ em thuộc đối tượng chính sách

10 (5,12%)

    - Nữ

6

    - Dân tộc

Kinh

i) Tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

0

 

k) Tổng số trẻ khuyết tật

 

0

    - Số trẻ học hòa nhập

 

    - Số trẻ học hòa nhập được can thiệp sớm

 

l) Tổng số trẻ được làm quen tiếng Anh

92 (47,17%)

m) Tổng số trẻ được học tăng cường tiếng Việt

0

1.2.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Nhà trường có đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định. Hàng năm được quán triệt nội quy của trường, quy chế của ngành, luôn được động viên nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt; thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.  

          - Số liệu về trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021 như sau:

Nội dung

/ số liệu

TS

Nữ

ĐV

DTTS

Trình độ

Chuyên môn

LLCT

QLGD

NN

TH

TC

ĐH

Hiệu trưởng

1

1

1

0

 

 

1

1

1

1

1

Phó hiệu trưởng

1

1

1

0

 

 

1

1

 

1

1

Giáo viên

14

14

7

0

 

3

11

 

 

11

14

Nhân viên

10

8

0

0

1

 

 

 

 

2

4

Cộng

(%)

26

24 (92)

9 (34,6)

0

1

(3,8)

3

(11,5)

13

(50)

2

(7,6)

1

(3,8)

15

(57,6)

20

(76,9)

 

 

1.2.3. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và kết quả chăm sóc giáo dục

          a) Thực hiện Chương trình giáo dục

Nhà trường thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016. Định kỳ  tổ chức dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình.

 Trên cơ sở chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, điều kiện văn hóa của địa phương và khả năng, nhu cầu của trẻ từng nhóm lớp để xây dựng kế hoạch giáo dục năm học của nhà trường. Kế hoạch giáo dục năm học của nhà trường có lồng ghép các hoạt động lễ hội của địa phương, các sự kiện trong năm hiệu quả  như: Tổ chức ngày trung thu, tham quan các doanh trại bộ đội, hội khoẻ măng non; tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường tiểu học, các di tích lịch sử, thăm làng nghề....

          - Tổ chức cho CBQL, GV tham gia học BDTX, xây dựng kế hoạch và thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

          - Hàng năm nhà trường thực hiện công tác Tự đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Từ đó đề ra các giải pháp, kế hoạch cải tiến cho phù hợp với nhà trường

          b) Thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc

Hằng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ sở y tế Hòn Rớ - Phước Đồng trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non tại trường. Trong những năm qua nhà trường thường xuyên phối hợp qua những hoạt động cụ thể như: phòng chống dịch bệnh theo mùa, chiến dịch tiêm chủng, uống vắc xin phòng bệnh cho trẻ và vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua

Nhà trường phối hợp với trung tâm y tế thành phố tổ chức khám sức khỏe cho trẻ tại trường vào đầu năm học . 100% trẻ được kiểm tra sức khỏe, được cân, đo, được theo dõi và đánh giá tình trạng sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng. Có biện pháp can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng và thể thấp còi.

          Số liệu trẻ khám sức khỏe đầu năm học 2020-2021:

Nội dung số liệu

Số lượng

Tổng số trẻ được khám sức khỏe

195

    - Thể nhẹ cân

 6 (3,07%)

    - Thể thấp còi

7 (3,6%)

    - Cân nặng cao

31 (16%)

    - Thừa cân

24 (12,3%)

    - Béo phì

20 (10,25%)

Nhà trường có kế hoạch truyền thông. Nội dung truyền thông mang tính khả thi về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần của trẻ, chế độ ăn của trẻ, thực đơn, phòng chống dịch bệnh theo mùa... bằng những hình thức như: thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh 03 lần/ năm, thông qua bảng tuyên truyền, góc bố mẹ cần biết, thông qua giờ đón - trả trẻ, qua sổ bé ngoan, trang wedsite nhà trường … Các kế hoạch truyền thông được thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị và từ sự hỗ trợ của Y tế thành phố về tranh ảnh, pano, áp phích. Năm học vừa qua nhà trường đã mời được bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ tại trường và được nhiều phụ huynh hưởng ứng

             Nhà trường có sử dụng phần mềm dinh dưỡng Nutikid để tính khẩu phần dinh dưỡng đảm bảo cân đối. Nước uống cho trẻ có đầy đủ và đảm bảo vệ sinh.

          Thực hiện tốt khâu tiếp phẩm, quy hoạch bếp ăn đảm bảo quy trình một chiều, đảm bảo vệ sinh ATTP, thường xuyên kiểm tra quy trình chế biến, đảm bảo 10 nguyên tắc vàng, bếp ăn 5 tốt, trong nhiều năm qua nhà trường chưa để ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.

          c) Tổ chức các hoạt động khác

          - Tiếp tục triển khai và ký cam kết thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”...

          - Tổ chức cho tập thể CB-GV-NV kể chuyện những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi họp Hội đồng cuối tháng.

          - Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Duy trì, giữ vững đạt chuẩn PCGDMNCTENT.

          - Tham gia các phong trào thi đua các cấp tổ chức.

          - Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trong nhà trường.

          - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế công khai

          - Tham gia sinh hoạt các đoàn thể: Công đoàn  và các hoạt động do địa phương tổ chức.

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường học hỏi, khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp CS-GD trẻ.

- Chỉ đạo giáo viên, nhân viên không ngừng thiết kế môi trường mở bên ngoài cho trẻ tham gia hoạt động. Phát huy chủ động, sáng tạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

  1. 4. Cơ sở vật chất; thư viện; trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi

          - Trường mầm non Phước Thịnh với tổng diện tích là 3229,7m2. Trường có tường rào, cổng trường, biển tên trường đầy đủ theo quy định.

          - Trường có 7 phòng học đủ hệ thống ánh sáng, thoáng mát, mỗi lớp có nhà vệ sinh cho trẻ nam, nữ riêng biệt; có 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó hiệu trưởng, 01 phòng kế toán, 01 phòng y tế... 

 

          Nội dung số liệu

Số lượng

a) Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

7

    - Phòng kiên cố

7

    - Phòng bán kiên cố

 

    - Phòng tạm

 

b) Khối phòng phục vụ học tập

7

    - Phòng kiên cố

7

    - Phòng bán kiên cố

 

    - Phòng tạm

 

c) Khối phòng hành chính quản trị

4

    - Phòng kiên cố

4

    - Phòng bán kiên cố

 

    - Phòng tạm

 

d) Khối phòng tổ chức ăn

1

          Nhà trường có hệ thống kết nối Internet, wifi, trang bị đầy đủ máy chiếu, tivi, lắp đặt hệ thống camera để phục vụ công tác quản lý và công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tổng cộng trường có 8 máy tính và 2 phần mềm trò chơi dành cho trẻ lớp 5 tuổi. 7 lớp có ti vi và máy nghe nhạc phục vụ trong công tác giảng dạy.

- Đồ dùng đồ chơi được trang bị đạt từ 80% trở lên theo Thông tư 01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Sân trường có trên 05 loại đồ chơi ngoài trời với đầy đủ các loại. Nhà trường có xây dựng Vườn cổ tích, vườn hoa của bé, khu phát triển thể chất với các loại đồ chơi vận động và sân bóng đá mini giúp trẻ phát triển tốt thể lực.

1.2.5. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Điều lệ trường mầm non, gồm những loại hồ sơ theo quy định: Hồ sơ quản lý trẻ em; Hồ sơ quản lý nhân sự; Hồ sơ quản lý chuyên môn; Sổ lưu trữ các văn bản, công văn; Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất, tài chính; Hồ sơ quản lý bán trú; các loại hồ sơ khác… Các loại hồ sơ được nhà trường lưu trữ đầy đủ, khoa học theo qui định.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục. Nhà trường đã lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước. Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được xây dựng dân chủ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Mỗi học kỳ công khai tài chính trong cuộc họp hội đồng nhà trường, hội nghị cán bộ công chức, viên chức để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra. Công tác thực hiện tự kiểm tra tài chính được nhà trường thực hiện hàng tháng và báo cáo tài chính theo qui định của cấp trên, kiểm kê tài sản theo đúng qui định 2 lần/năm.

          - Việc quản lý sử dụng tài chính và tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, đạt hiệu quả, nhằm phục vụ tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng tốt và đi vào chiều sâu.

          - Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại đơn vị.

1.2.6. Quan hệ giữa nhà trường, địa phương, các đoàn thể và xã hội

- Tham mưu Cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên trong nhà trường; Tìm nguồn phát triển đảng trên cơ sở phối hợp với Đảng ủy xem kỹ hồ sơ, lý lịch khai của quần chúng đang xem xét  để có góp ý, điều chỉnh, định hướng tạo điều kiện tốt nhất cho những đối tượng ưu tú có nguyện vọng vào đảng.

          - Tham mưu chính quyền địa phương ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCGDMNTNT, phối hợp cùng thực hiện tốt công tác phổ cập của toàn xã đảm bảo thống nhất, tập trung, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai...

          - Phối hợp các Thôn trưởng ở địa phương huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp;à thường xuyên liên lạc và phối hợp với Công an, tổ trưởng các thôn giữ gìn an ninh trật tự trong nhà  trường; Phối hợp trạm y tế thôn Hòn Rớ - Phước Đồng tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh ở trẻ như: phun thuốc diệt muỗi, dán tờ tuyên truyền, sang cùng phối hợp kiểm tra môi trường của nhà trường.

          - Kêu gọi các mạnh thường quân, Ban đại diện CMHS hỗ trợ kinh phí trong các ngày lễ lớn của nhà trường tạo không khí trang trọng.

- Huy động sự đóng góp ngày công của các bậc phụ huynh, dân quân xã, cán bộ, giáo viên, nhân viên... cùng chăm lo phát triển GDMN và chung tay tạo cảnh quan mội trường xanh-sạch-đẹp trong trường mầm non ngày càng khang trang và đẹp hơn.

 

 

BẢNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG (SWOT)

          Để có cơ sở xác định các mục tiêu chiến lược và đưa ra những giải pháp thực hiện, nhà trường sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh (Strengths-S), điểm yếu (Weaknesses-W), thời cơ (Opportunities-O), thách thức (Threats-T) của môi trường liên quan như sau:

 

Môi trường bên trong

Điểm mạnh (S)

Điểm yếu (W)

- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được đầu tư và đã được xây dựng theo thiết kế trường đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm nhà trường luôn bổ sung đồ dùng, đồ chơi tương đối đầy đủ đáp ứng cho công tác CS-GD trẻ.

 - Trường có tổ chức công đoàn, chi bộ độc lập. Đặc biệt Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có đầy đủ các tổ chuyên môn, các bộ phận cần thiết và hoạt động đúng chức năng.

 - Trường có đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ của trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều có trình độ đạt trên chuẩn 100%, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác, có năng lực chuyên môn, yêu nghề, tận tụy với công việc được giao. Tập thể nhà trường luôn đoàn kết, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

 - Các thông tin báo cáo đa chiều, kịp thời, tinh gọn.

 - Kinh phí và các chế độ đều được đáp ứng đầy đủ và kịp thời.

- Kinh phí hạn hẹp nên việc mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ chuyên môn còn hạn chế. Đồ chơi ngoài trời nhiều nhưng trùng về thể loại ít đồ chơi mới hiện đại.

- Chất lượng nội dung sinh hoạt tổ văn phòng một số buổi chưa hiệu quả.

- Một phần của bếp ăn chưa được nâng cao nên mùa mưa hơi ẩm thấp

- Đội ngũ nhân viên, bảo vệ và cấp dưỡng lương còn thấp nên đôi khi chưa đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Một số phụ huynh đôi lúc chưa quan tâm đến nhà trường nên sự phối hợp trong các hoạt động lễ hội còn hạn chế và chưa tham gia đông đủ

- Do ảnh hưởng của  dịch bệnh covid – 19 nên việc đi học chuyên cần của trẻ còn chưa ổn định.

Môi trường bên ngoài

Thời cơ (O)

Thách thức (T)

 - Trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Phòng GDĐT, cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh. Trường đã và đang được thay mới toàn bộ nền gạch và thay tôn mới toàn trường đảm bảo chống dột trong mùa mưa, trường đã được  Phòng giáo dục cấp tủ cá nhân, bàn ghế cho trẻ đảm bảo đầy đủ theo quy định.

 - CNTT phát triển tạo được môi trường thông tin đa chiều, phong phú, tạo điều kiện tốt cho việc ứng dụng đổi mới công tác quản lý và hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Các chủ trương tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên đã có những tác động tích cực.

- Các tổ chức đoàn thể xã hội, Ban đại diện CMHS có nhiều hỗ trợ cho hoạt động nhà trường. Cha mẹ trẻ ngày càng nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm cùng nhau tham gia xây dựng và phát triển nhà trường.

- Địa bàn trường đóng thuộc khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng, đa số phụ huynh đi biển theo thời vụ nên kinh tế gặp nhiều khó khăn.

- Yêu cầu của xã hội và cha mẹ trẻ ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập.

- Mức học phí của trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn xã còn thấp

- Phấn đấu năm học 2021 - 2022 đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, trường mầm non được công nhận lại chuẩn Quốc Gia mức độ 1; Đòi hỏi nhà trường  ngày càng nâng cao về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Phấn đấu từ năm học 2023 – 2030, trường xây được bếp ăn mới, mở rộng được phòng ăn riêng của các lớp, xây dựng được khu chơi cát nước liên hoàn và hiện đại hơn và mở thêm 2 lớp học đáp ứng được nhu cầu gửi trẻ của địa phương

- Trên địa bàn xã Phước Đồng có 2 trường mầm non công lập và rất nhiều trường, lớp mầm non tư thục mở ra nên việc huy động trẻ vào trường và chất lượng chăm sóc, giáo trẻ có sự cạnh tranh.

 

PHẦN 2

ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHIÊN LƯỢCPHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN 2030

I. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CƠ BẢN

1. Tầm nhìn

Trường Mầm non Phước Thịnh là ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng và phù hợp nhất. Trường luôn tạo cho mỗi đứa trẻ đều có cơ hội để thành công, trẻ được quan tâm, chia sẻ và vui chơi theo sở thích cá nhân. Trường mầm non Phước Thịnh là sự lựa chọn của các bậc cha mẹ, giúp cho trẻ có khát vọng vươn lên và phát triển một cách toàn diện.

2. Sứ mệnh

Xây dựng môi trường giúp trẻ được khám phá, trải nghiệm nhằm hình thành kỹ năng sống, khơi dậy ý tưởng sáng tạo, chủ động trong mọi hoạt động, sống có trách nhiệm và luôn cao tinh thần ý thức bản thân.

3. Các giá trị cơ bản

- Đoàn kết, tự tin, hợp tác và sáng tạo

- Quan tâm, chia sẻ, cảm thông, giàu lòng nhân ái

- Tôn trọng, trung thực và có khát vọng vươn lên

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục của địa phương, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và trẻ; không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị tốt hành trang cho trẻ vào học lớp Một phổ thông. Để đáp ứng được các yêu cầu đó, nhà trường phải tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược sau:  

          - Tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường.           

          - Đổi mới công tác quản lý nhà trường, thay đổi cách đánh giá cho phù hợp hơn.

          - Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

          - Chỉ đạo giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của từng trẻ.

           - Xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử tại nhà trường.

           - Phối hợp mạnh mẽ với Hội cha mẹ phụ huynh học sinh để tổ chức có hiệu quả các hoạt động mà nhà trường đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu phấn đấu

Mục tiêu của trường

( tỷ lệ %)

Năm 2023

Năm 2025

Năm 2030

a) Về tỷ lệ huy động trẻ

 

 

 

  - Độ tuổi nhà trẻ

100%

100%

100%

  - Độ tuổi mẫu giáo

100%

100%

100%

  - Trẻ mẫu giáo 5 tuổi

100%

100%

100%

b) Vê chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

 

 

 

  - Nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày

100%

100%

100%

  - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm trung bình/  năm

 

 

 

    + Thể nhẹ cân

3,07%

2,5%

1,0%

    + Thể thấp còi

3.6%

 

2.5%

 

1.5%

 

c) Về đội ngũ giáo viên

 

 

 

  - Giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên

100%

100%

100%

  - Giáo viên nâng chuẩn lên hạng III

100%

100%

100%

  - Giáo viên nâng chuẩn lên hạng II

46%

46%

62%

  - Giáo viên đạt trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định

100%

100%

100%

  - Giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để trở thành giáo viên cốt cán

19%

23%

27%

  - Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên

100%

100%

100%

d) Về cơ sở vật chất, trường lớp

 

 

 

  - Phòng học kiên cố

100%

100%

100%

  - Trường chuẩn quốc gia (ghi đạt Mức độ ….)

Mức

1

Mức

1

Mức

1

  - Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (ghi đạt Cấp độ ….)

Cấp độ

2

Cấp độ

2

Cấp độ

2

e) Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi

100%

100%

100%

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phát triển hoạt động giáo dục

1.1. Phát triển giáo dục

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về vai trò, vị trí và sự cần thiết phải đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm đối với sự nghiệp phát triển nhà trường.   

          - Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động giáo dục của nhà trường.

          - Tiếp tục triển khai các chuyên đề hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề tổ chức các hoạt động theo hướng trải nghiệm...; Nâng cao chất lượng các hoạt động khám phá, trải nghiệm, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục. Tiếp tục thực hiện chương trình GDMN và Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi;

1.2. Đảm bảo chất lượng

1.2.1. Các điều kiện đảm bảo chất lượng

- Cơ sở vật chất: Đảm bảo các phòng học, các phòng chức năng đúng theo quy định Điều lệ trường mầm non.

- Trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định Thông tư 01/2010, Bổ sung máy tính, phần mềm trò chơi… tạo điều kiện cho cô và trẻ tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

- Môi trường: Quy hoạch môi trường bên ngoài, tạo nhiều khu vực cho trẻ hoạt động như Vườn cổ tích, khu phát triển thể chất, vườn rau, vườn cây thuốc nam, vườn hoa, khu vực các con vật nuôi… đầu tư thêm các đồ chơi ngoài trời để cho trẻ vui chơi khám phá, trải nghiệm.

1.2.2. Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên bằng nhiều biện pháp khác nhau như: Tham gia học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng hè, tham gia sinh hoạt cụm. Tổ chức tham quan học tập, dự giờ các đơn vị trường bạn. Tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp...

          - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt hằng ngày, thực hiện chương trình giáo dục mầm non để nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

          - Quan tâm xây dựng môi trường và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường.

          - Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm”, phát huy tính tính cực, chủ động, sáng tạo của trẻ.

          - Trẻ được khám sức khỏe định kỳ vào đầu mỗi năm học. Đảm bảo an toàn tuyệt đối thể chất và tinh thần cho trẻ, phòng chống các loại dịch bệnh, không để lây lan trong trường.

          - Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự giác, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường dài lâu.

1.2.3. Các hoạt động đảm bảo chất lượng

            - Xây dựng nền nếp học tập nghiêm túc đồng thời phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Thực hiện đổi mới hoạt động đánh giá trẻ.

- Tăng cường tính hợp tác trong toàn hội đồng sư phạm để tăng hiệu quả đổi mới, góp phần xây dựng môi trường thân thiện, văn hóa hợp tác của nhà trường.

- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo qui định mới.

- Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa theo kế hoạch và quy định của trường, của ngành. Triển khai đến giáo viên thực hiện việc lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép nội dung giáo dục An toàn giao thông, bảo vệ môi trường… lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các hoạt động giáo dục.                

- Huy động nguồn xã hội hóa, nguồn kinh phí của nhà trường trang bị đồ chơi trong và ngoài trời ngày càng phong phú. Trường tự cân đối kinh phí để làm mới cảnh quan môi trường.

1.2.4. Hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

- Tự đánh giá hàng năm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

          - Thu thập đầy đủ các nguồn thông tin làm minh chứng cho từng tiêu chí và có mã hóa đầy đủ. Huy động tối đa các thành viên trong trường cùng tham gia

- Tuyên truyền công tác tự đánh giá để phụ huynh cùng quan tâm. Xây dựng bộ kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục hàng năm để có hướng phấn đấu phù hợp.

2. Phát triển đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực. Mỗi một thành viên đều có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tạo sự  đoàn kết thân ái, xây dựng môi trường thân thiện.

          3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: đồ dùng, đồ chơi

          - Huy động các nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

  • chơi để phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

          - Lưu trữ các hồ sơ, sổ sách về cơ sở vật chất đầy đủ và khoa học.

- Xin nguồn kinh phí từ cấp trên để xây được bếp ăn mới, mở rộng được phòng ăn riêng của các lớp, mở thêm 2 lớp học và xây dựng được khu chơi cát nước liên hoàn và hiện đại hơn.

4. Nguồn lực tài chính

- Huy động ngoài ngân sách: các mạnh thường quân (tập thể, cá nhân), Hội CMHS, Hội Khuyến học…

          - Xây dựng kế hoạch thu - chi cụ thể, sát với thực tế nhằm tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường.

          - Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính, hạch toán minh bạch các nguồn thu, chi để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính.

5. Hệ thống thông tin

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

          - Củng cố, duy trì và đầu tư trang Web của trường để tạo hệ thống tương tác tăng cường liên lạc, trao đổi giữa giáo viên - giáo viên, giáo viên - cha mẹ trẻ…

- Công bố tầm nhìn, sứ mạng và giá trị của nhà trường.

- Quảng bá hình ảnh về hoạt động của trường trên trang thông tin điện tử của trường, trang Facebook, nhóm zalo của lớp, mời tham dự các hoạt động...

6. Quan hệ với cộng đồng

          - Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân của địa phương. Gắn kết sự phát triển của nhà trường đi đôi với sự phát triển của cộng đồng, tạo được tính tương tác cao.

          - Xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa nhà trường với cha mẹ trẻ, giữa giáo viên với cha mẹ trẻ.

                   - Tổ chức cho giáo viên và trẻ tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, văn hóa tại địa phương.

- Tham mưu với lãnh đạo cấp trên về quy mô phát triển nhà trường trong từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng của hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tôn vinh các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cha mẹ học sinh đã đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

 

7. Lãnh đạo và quản lý

                   - Thực hiện đổi mới công tác quản lý đáp ứng yêu cầu mới. Không ngừng nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo và quản lý.

          - Tổ chức thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tự đánh giá theo qui định. Phát huy tinh thần dân chủ; thực hiện công khai, minh bạch mọi hoạt động.

          - Thực hiện hội họp có hiệu quả, tránh kéo dài, tràn lan, là nơi để mọi người được trao đổi, chia sẻ và có tính xây dựng mục tiêu chung của tập thể. Quản lý lấy hiệu quả làm mục tiêu theo tinh thần gọn nhẹ, tập trung, đúng qui định.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục.

- Huy động ngày càng nhiều hơn và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước và xã hội để tăng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục.

 

PHẦN 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ, được đăng lên trang wed của nhà trường để phụ huynh và những người cần quan tâm đều biết

Kế hoạch chiến lược được trình Phòng giáo dục Nha Trang, đồng thời kế hoạch được gửi tới UBND xã Phước Đồng

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1 (từ năm 2021 đến 2023):

+ Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1

+ Sơn lại toàn bộ đồ chơi ngoài trời và sơn lại một số mảng tường hỏng, cũ

+ Bổ sung thêm 2 hệ thống máng rửa tay tại lớp lớn B và nhà trẻ

+ Sắp xếp lại phòng nhân viên cũ để mở phòng vi tính cho trẻ

+ Trang bị thêm 2 bộ máy vi tính

+ Bổ sung thêm một số đồ chơi phát triển vận động cho trẻ

+ Sắp xếp lại khu vực vườn rau, trồng thêm cây thuốc nam

+ Làm thêm bảng điện tử chạy chữ tuyên truyền trước cổng trường

+ Nhân viên y tế và bảo vệ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và nghiệp vụ bảo vệ theo quy định

+ Các giáo viên được tham gia học nâng hạng đạt 50% còn lại

- Giai đoạn 2 (từ năm 2024 đến 2025)

+ Nâng nền bếp ăn và mở rộng khu chế biến

+ Mở rộng thêm khu vực phát triển thể chất quy hoạch hơn

+ Sơn toàn bộ nhà trường để làm mới cảnh quan

+ Trang bị thêm các giá treo khăn, ly, ca cho các lớp

+ Trang bị thêm 3 bộ máy vi tính

- Giai đoạn 3 (từ năm 2026 đến 2030)

+ Mở rộng thêm phòng ăn các lớp phía sau

+ Xây mới lại khu vực bồn hoa, khu vực chăm sóc các con vật nuôi

+ Trang bị thêm 5 bộ máy vi tính

+ Xây thêm 2 phòng học

+ Cải tạo toàn bộ cây xanh giữa 2 dãy lớp và thay thế bằng xây bồn hoa

+ Các giáo viên được tham gia học nâng hạng đạt 100% theo kế hoạch

 - Hàng năm, rà soát, bổ sung điều chỉnh kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược phải có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.

          - Sau kết thúc mỗi giai đoạn của kế hoạch chiến lược cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh bổ sung thực hiện cho hoàn thiện giai đoạn trước.

3. Quy định trách nhiệm từng bộ phận cá nhân

3.1. Đối với Hiệu trưởng

           - Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện từng năm học.

- Trực tiếp tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn xã; trực tiếp chỉ đạo các CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý tài chính, tài sản của đơn vị.

          - Thực hiện công tác báo cáo, đánh giá kết quả từng giai đoạn, năm học trước Hội đồng trường

3.2. Đối với Phó Hiệu trưởng

 - Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

          - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi - học tập cho các cháu phục vụ cho cả năm học và chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường (xây dựng chuyên đề cho cấp dưỡng 1 năm ít nhất 2 lần).

3.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn, văn phòng

          - Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm. tham mưu đề xuất với lãnh đạo về thu-chi, mua sắm bổ sung ĐD-TTB phục vụ các hoạt động trong nhà trường.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, triển khai chuyên môn, chuyên đề, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch tổ chức các ngày hội, lễ, làm đồ dùng dạy học… dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

          - Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; đánh giá, xếp loại nhân viên cuối năm, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên theo quy định.

          - Duy trì sinh hoạt tổ 2 lần/tháng

3.4. Đối với giáo viên, nhân viên

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

* Đối với giáo viên

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy cháu tại lớp, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở tại trường, cấm xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, đối xử công bằng với trẻ.

* Đối với nhân viên kế toán

- Hỗ trợ và tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng trong công tác tài chính, thu chi đảm bảo nguyên tắc tài chính, theo đúng chủ trương của phòng.

- Tham mưu giúp P.Hiệu trưởng về dự trù kế hoạch thu chi, kế hoạch mua sắm trang thiết bị bán trú, sửa chữa hàng năm.

- Đảm bảo công văn đi và đến đúng quy định

* Đối với nhân viên y tế

- Chịu trách nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe học sinh - CBGV trong nhà trường

- Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phụ huynh phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, kế hoạch kiểm tra vệ sinh học đường, vệ sinh răng miệng các nhóm lớp

- Giám sát chất lượng thực phẩm và khẩu phần dinh dưỡng của học sinh -  Phụ trách công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

* Nhân viên cấp dưỡng

Thực hiện chế biến món ăn cho trẻ theo thực đơn, đảm bảo đủ chất và lượng theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

Xây dựng thực đơn, gọi thực phẩm hằng ngày, thường xuyên thay đổi thực đơn phong phú.

* Nhân viên bảo vệ

Thục hiện công tác bảo vệ nhà trường 24/24 giờ; bảo vệ bảo quản tài sản, trực các ngày nghỉ: thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết theo quy định;

Thực hiện sổ sách bàn giao ca trực theo quy định, tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý tài sản của nhà trường. Ngoài ra thực hiện việc cắt tỉa cây và bảo quản đồ chơi ngoài trời.

* Nhân viên phục vụ

Thực hiện công tác vệ sinh bên ngoài lớp học, các phòng chức năng và các khu vực chung của nhà trường;

Tham mưu với hiệu trưởng thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

Thực hiện công việc chăm sóc thêm vườn rau

3.5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường.

Cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược của nhà trường.

3.6. Ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

- Hỗ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền; vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

II. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm định kì, năm học và giai đoạn

- Thường xuyên, hằng năm và tự rút ra những gì làm được, chưa làm được, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp phương hướng khắc phục. Sau kết thúc mỗi giai đoạn của đề án cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho giai đoạn tiếp theo.

- Quy mô trường, lớp khang trang, tương đối đủ về trang thiết bị dạy học hiện đại

- Đội ngũ giáo viên trẻ hóa và có trình độ, năng động trong công tác tổ chức hoạt động cho trẻ

- Khuôn viên nhà trường được thiết kế quy hoạch có đầy đủ vườn hoa, khu chơi cát, nước, vườn rau…

- Thông qua các cuộc họp hội đồng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học nhà trường có sựu rà soát và điều chỉnh kế hoạch chiến lược phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị;

- Trường được xây mới bếp ăn và mở rộng thêm phòng ăn, thêm 2 phòng học đáp ứng nhu cầu của người dân gửi con, xây dựng thêm khu chơi cát nước và mở rộng khu phát triển vận động cho trẻ.

- Sau kết thúc mỗi giai đoạn của đề án cần rút ra bài học kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh bổ sung thực hiện cho hoàn thiện giai đoạn trước.

Tăng cường sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân, của Hội đồng sư phạm nhà trường nhằm thực hiện tốt chiến lược đã đề ra. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với UBND Thành phố

          - Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản lý, phê duyệt, tuyển dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ số lượng và cơ cấu cho nhà trường.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Thường xuyên quan tâm theo dõi chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu đã đề ra.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục; Tổ chức các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL và giáo viên, nhân viên.

- Cung cấp thêm một số đồ dùng đồ chơi ngoài trời tạo cho trẻ vui chơi phát triển vận động phong phú hơn.

- Tăng cường cấp thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ

            3. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương

- Cấp ủy đảng quan tâm để trường làm tốt công tác phát triển đảng viên mới.

- Quan tâm chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục tại địa phương, thông tin, tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của mọi người dân, toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng cho con em địa phương.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương, hội khuyến học quan tâm giúp đỡ nhà trường về cơ sở vật chất trường học, tạo nguồn vốn đối ứng, chủ đầu tư những hạng mục lớn; bảo vệ an ninh trật tự, tuyên truyền các bậc phụ huynh học sinh trên địa bàn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để các cháu được đến trường lớp mầm non học tập.

Kế hoạch chiến lược này nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển nhà trường trong thời gian 5 năm đến 10 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu của đào tạo con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

          Trường mầm non Phước Thịnh sẽ chuyển tải những mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường được xác định như trên thành những kế hoạch cụ thể cho từng năm học, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch chiến lược phát triển trường mầm non Phước Thịnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT;

- UBND xã Phước Đồng:

- Ban đại diện CMHS:

- Các đoàn thể nhà trường:

- Wedsite trường;

- Lưu: VT, HT.                                                                                                 Phạm Thị Sim                                                                                                                                                      

                                                                                    

Xác nhận của Phòng giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Số thứ tự Tệp đính kèm Tải xuống
1 KE HOACH CHIEN LƯC PHƯƠC THINH 21-25.doc Tải xuống
Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê truy cập

Tổng lượt xem: