Đoàn viên TN ra quân trồng thêm cây xanh và dọn dẹp xung quanh trường học

146 14/01/2019 11:31 SA Quản trị viên

Hưởng ứng cuộc vận động và phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của UBND tỉnh.

Hôm nay, ngày 14.1.2019 các đồng chí đoàn viên thanh niên ra quân trồng thêm cây xanh và dọn dẹp xung quanh trường học.

Hình ảnh hoạt động: