Đoàn viên thanh niên chi đoàn MN Phước thịnh ra quân tẩy xóa làm sạch các trụ điện

348 14/01/2019 11:22 SA Quản trị viên

Đoàn viên thanh niên chi đoàn MN Phước thịnh ra quân tẩy xóa làm sạch các trụ điện

trước cổng trường để chào đón năm mới 2019

Hình ảnh hoạt động